Други
  2020
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Предстои провеждане на постоянни проверки от РИОСВ – Пловдив на търговските обекти и на задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички
07.11.2012

Във връзка с влизане в сила от 01.10.2012г. на разпоредбата на чл.1а от Наредбата за определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Обн. ДВ. Бр.53 от 10 юни 2008г., изм. ДВ. Бр.75 от 2 октомври 2012г.), предстои провеждане на постоянни проверки от РИОСВ – Пловдив на търговските обекти и на задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички, приоритетно на големите търговски обекти. При установяване на незаплащане на продуктова такса в случаите, когато такава се дължи, ще се предприемат действия по прилагане на чл.143, ал.3, т.3 от Закона за управление на отпадъците.