Други
  2024
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Предстои провеждане на постоянни проверки от РИОСВ – Пловдив на търговските обекти и на задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички
07.11.2012

Във връзка с влизане в сила от 01.10.2012г. на разпоредбата на чл.1а от Наредбата за определяне на реда и размера на заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Обн. ДВ. Бр.53 от 10 юни 2008г., изм. ДВ. Бр.75 от 2 октомври 2012г.), предстои провеждане на постоянни проверки от РИОСВ – Пловдив на търговските обекти и на задължените лица, пускащи на пазара полимерни торбички, приоритетно на големите търговски обекти. При установяване на незаплащане на продуктова такса в случаите, когато такава се дължи, ще се предприемат действия по прилагане на чл.143, ал.3, т.3 от Закона за управление на отпадъците.