Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Проверка на РИОСВ-Пловдив сочи, че няма опасност от замърсяване с пестициди в „Агрия” АД
10.03.2009

Експерти на РИОСВ - Пловдив извършиха проверка в „Агрия” АД, Пловдив във връзка с публикация във в. „Марица” за евентуално загробване на пестицидни отпадъци на производствената площадка на дружеството.

 
При проверката не е установено загробване на стари и негодни за употреба  пестициди. Опасните отпадъци, съгласно издаденото Комплексно разрешително, са депонирани в бетонов сборник, който е изолиран и няма достъп до почви и води.
 
В момента във фирмата се извършва реконструкция и модернизация на съществуващи мощности и в тази връзка се извършват земно-изкопни дейности за  изработване на  фундаменти. Отпадналите от изкопите земни маси и дребни късове бетон, които не са замърсени с пестициди, са депонирани в югозападния край на площадката на дружеството.