Други
  2024
  юни (10)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Проверка на РИОСВ-Пловдив сочи, че няма опасност от замърсяване с пестициди в „Агрия” АД
10.03.2009

Експерти на РИОСВ - Пловдив извършиха проверка в „Агрия” АД, Пловдив във връзка с публикация във в. „Марица” за евентуално загробване на пестицидни отпадъци на производствената площадка на дружеството.

 
При проверката не е установено загробване на стари и негодни за употреба  пестициди. Опасните отпадъци, съгласно издаденото Комплексно разрешително, са депонирани в бетонов сборник, който е изолиран и няма достъп до почви и води.
 
В момента във фирмата се извършва реконструкция и модернизация на съществуващи мощности и в тази връзка се извършват земно-изкопни дейности за  изработване на  фундаменти. Отпадналите от изкопите земни маси и дребни късове бетон, които не са замърсени с пестициди, са депонирани в югозападния край на площадката на дружеството.