Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Четиривековен дъб на територията на община Брезово е обявен за защитен със заповед на министър Джевдет Чакъров
11.03.2009

Летен дъб на възраст над 400 години е обявявен за защитен със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Вековното дърво се намира на брега на речното корито на „Сухо дере” в землището на с. Стрелци, община Брезово. Дъбът е висок около 25 метра, обиколката на ствола му е 4,10 метра. Оглед на екоексперти показа, че дървото е в много добро състояние.
 
Вековният дъб е защитен от Закона за биологичното разнообразие, унищожаването или увреждането му се санкционира съгласно действащото законодателство като глобата може да бъде до 5 000 лв. за физически лица и до 10 000 лв. за юридически лица.
 
На територията на РИОСВ-Пловдив има около 50 защитени от Закона за биологично разнообразие вековни дървета.