Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Четиривековен дъб на територията на община Брезово е обявен за защитен със заповед на министър Джевдет Чакъров
11.03.2009

Летен дъб на възраст над 400 години е обявявен за защитен със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Вековното дърво се намира на брега на речното корито на „Сухо дере” в землището на с. Стрелци, община Брезово. Дъбът е висок около 25 метра, обиколката на ствола му е 4,10 метра. Оглед на екоексперти показа, че дървото е в много добро състояние.
 
Вековният дъб е защитен от Закона за биологичното разнообразие, унищожаването или увреждането му се санкционира съгласно действащото законодателство като глобата може да бъде до 5 000 лв. за физически лица и до 10 000 лв. за юридически лица.
 
На територията на РИОСВ-Пловдив има около 50 защитени от Закона за биологично разнообразие вековни дървета.