Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Заместник-министър Евдокия Манева ще вземе участие в честването на 50-годишнината от обявяването на най-големия биосферен резерват в Родопите „Червената стена”
11.10.2012

Събитието е на 11 октомври 2012 г., от 11,00 часа, в местността „Еленина чешма”, село Бачково, община Асеновград

 Заместник-министър Евдокия Манева ще вземе участие в честването на 50-годишнината от обявяването на „Червената стена” за резерват, организирано от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив.

Събитието е на 11 октомври 2012 г., четвъртък, от 11,00 часа, в местността „Еленина чешма”, село Бачково, община Асеновград.

В тържеството ще участват представители на МОСВ и регионалните му структури, както и на местните власти и партньорски организации от региона. Екосдружение «Червената скала» от село Бачково ще направи изложение с мостри на местна земеделска екологично чиста продукция.

 „Червената стена” е най-големият биосферен резерват в Родопите, площта му е 3 029 хектара. През 1977 г. резерватът е включен в списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата”. Територията се отличава с изключително разнообразие от растителни и животински видове. В него са установени 645 вида висши растения – почти 18 % от числеността на флората на България, и по концентрация на таксони „Червената стена” е на първо място сред изследваните досега резервати в България. От установените растителни видове 38 са включени в Червената книга на България, като 21 от тях са ендемити за Балканския полуостров. Резерватът е известен и с богатството си на орхидеи. От срещащите се над 47 вида в Родопите, тук са открити 27.

Територията на резервата е изключителна държавна собственост, в него е установен строг режим, забраняващ всякакви дейности с изключение на охраната му. В резервата има седем туристически пътеки.

С цел да се съхрани уникалното биологично разнообразие от тази година РИОСВ-Пловдив започна изпълнението на проект, финансиран от Оперативна програма «Околна среда», за опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена” и поддържан резерват „Изгорялото гюне”. Проектът е на стойност над 780 хиляди лева и предвижда разработване на план за управление на резервата, възстановяване и подобряване на туристическата инфраструктура и повишаване на обществената ангажираност за опазване и популяризиране на защитената територия.