Други
  2023
  март (15)
  февруари (8)
  януари (6)
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  1970

Новини

Заместник-министър Евдокия Манева ще вземе участие в честването на 50-годишнината от обявяването на най-големия биосферен резерват в Родопите „Червената стена”
11.10.2012

Събитието е на 11 октомври 2012 г., от 11,00 часа, в местността „Еленина чешма”, село Бачково, община Асеновград

 Заместник-министър Евдокия Манева ще вземе участие в честването на 50-годишнината от обявяването на „Червената стена” за резерват, организирано от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив.

Събитието е на 11 октомври 2012 г., четвъртък, от 11,00 часа, в местността „Еленина чешма”, село Бачково, община Асеновград.

В тържеството ще участват представители на МОСВ и регионалните му структури, както и на местните власти и партньорски организации от региона. Екосдружение «Червената скала» от село Бачково ще направи изложение с мостри на местна земеделска екологично чиста продукция.

 „Червената стена” е най-големият биосферен резерват в Родопите, площта му е 3 029 хектара. През 1977 г. резерватът е включен в списъка на биосферните резервати на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата”. Територията се отличава с изключително разнообразие от растителни и животински видове. В него са установени 645 вида висши растения – почти 18 % от числеността на флората на България, и по концентрация на таксони „Червената стена” е на първо място сред изследваните досега резервати в България. От установените растителни видове 38 са включени в Червената книга на България, като 21 от тях са ендемити за Балканския полуостров. Резерватът е известен и с богатството си на орхидеи. От срещащите се над 47 вида в Родопите, тук са открити 27.

Територията на резервата е изключителна държавна собственост, в него е установен строг режим, забраняващ всякакви дейности с изключение на охраната му. В резервата има седем туристически пътеки.

С цел да се съхрани уникалното биологично разнообразие от тази година РИОСВ-Пловдив започна изпълнението на проект, финансиран от Оперативна програма «Околна среда», за опазване и устойчиво управление на резерват „Червената стена” и поддържан резерват „Изгорялото гюне”. Проектът е на стойност над 780 хиляди лева и предвижда разработване на план за управление на резервата, възстановяване и подобряване на туристическата инфраструктура и повишаване на обществената ангажираност за опазване и популяризиране на защитената територия.