Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Стартира конкурсът за националната награда за природозащита „Мими Праматарова 2009”
17.03.2009

Традиционният конкурс за националната награда за природозащита „Мими Праматарова 2009”  е за написване на съчинение, тази година темата е  „Ако можеха да говорят...”.  Жанрово съчинението може да бъде есе, разказ, стихотворение, посветени на опазването на дивите животни. Обемът му не бива да надхвърля 500 думи. Текстът трябва да е написан на шрифт Times New Roman с разредка 1,5 и размер на шрифта 14 пункта.

 
В конкурса могат да участват ученици от средните училища в страната, родени през периода 1 януари 1991 г – 31 декември 1992 г. Повече информация за конкурса може да се получи в Информационния център на РИОСВ-Пловдив, бул. „Марица” 122.
 
Съчиненията се изпращат само по пощата, с препоръчано писмо и обратна разписка. Най-късната дата за получаване на съчиненията  е 24 април, важи датата на пощенското клеймо. В един плик, адресиран до Дирекция Национален парк „Рила”, Благоевград 2700, кв. Вароша, ул.”Бистрица” 12В, ПК 56, за конкурса, участниците слагат две копия на съчинението, копие от ученическата си карта, копие от  личната си карта, личен пощенски адрес и телефон, по възможност и адрес на електронна поща, както и текстът на съчинението на електронен носител (СD).
 
Според условията на конкурса ще бъдат раздадени една първа награда – кристална статуетка и еднократна стипендия от 1000 лв, една втора награда – грамота и еднократна стипендия от 500 лв. и една трета награда – грамота и еднократна стипендия от 300 лв.
Организатори на конкурса са   Сдружение „Екологичен форум”, дирекция национален парк „Рила” и Националният доверителен екофонд.