Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Грижа за трансграничните води е акцентът на тазгодишните прояви, посветени на Световния ден на водата 22 март
31.03.2009

На 22 март се отбелязва Световния ден на водата. През тази година проявите са посветени на грижата за трансграничните водоеми. Хората по света се насърчават да отбележат деня като фокусират вниманието си към  опазване на чистота и разумното експлоатиране на трансграничните водоеми. Според статистиката на ООН в света има 263 трансгранични езера и реки, които са включени в териториите на 145 страни и по площ  покриват почти половината от земната суша.
 
На Петия световен форум по въпросите на водата, който се провежда от 16 до 22 март в Истанбул, ще бъде обсъдена и проект на резолюция, предложена от Европейския парламент. В документа се изтъква, че липсата на вода и недостатъчното й пречистване предизвиква смъртта на около 8 милиона души годишно, че повече от един милиард от жителите на планетата нямат удобен достъп на разумна цена до питейна вода, че близо 3 милиарда  души живеят в зони, засегнати от воден стрес. В резолюцията, приета от евродепутатите на 12 март т.г. се посочва, че Световният форум  по въпросите на водата, който се организира на всеки три години в навечерието на Деня на водата, е място за дискусия и задаване на насока за световните политически решения в областта на управлението на водата и водните ресурси. Сред предложените за обсъждане на форума теми е и  въпросът за трансграничните води. В документа се подчертава значимостта на създаването на органи за съвместно управление между страните, граничещи с един и същи басейн.
 
В списъка на трансграничните водни басейни влиза и р. Марица, която тече през Пловдивска област. В контекста на темата на тазгодишния Световен ден на водата  отношение към проблема имат всички населени места в областта, а не само селищата през, или покрай които Марица минава. На дневен ред излиза грижата за състоянието на  реките, които се вливат в нея, както и на пречиствателните съоръжения и инсталации, заустващи отпадъчните води в реките.
 
Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата.