Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Вековна черна топола на територията на община Родопи е обявена за защитен със заповед на министър Джевдет Чакъров
31.03.2009

Черна топола на възраст над 250 години е обявена за защитена със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Тополата се намира в частен имот в местността Гюмюш ада край с. Ягодово, община Родопи. Вековното дърво е високо около 20 метра, обиколката на ствола му е 9,10 метра. Оглед на екоексперти показа, че то е в много добро състояние.
 
Съгласно закона за биологичното разнообразие собствениците на защитени дървета имат задължението да ги опазват от унищожаване или увреждане, както и да уведомяват съответната РИОСВ за настъпили промени в състоянието им. Дейностите за поддържане или възстановяване на дърветата също трябва да бъдат съгласувани предварително с екоинспекцията. Законът забранява дейности, които могат да доведат до унищожаване, увреждане или влошаване на състоянието на дървета, обявени за защитени.
 
Според закона за биологичното разнообразие унищожаването или увреждането на защитено дърво се санкционира съгласно действащото законодателство като глобата може да бъде до 5 000 лв. за физически лица и до 10 000 лв. за юридически лица.
На територията на РИОСВ-Пловдив има над 50 защитени вековни дървета.