Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Пловдивският районен съд потвърди наложената от РИОСВ-Пловдив санкция на „Монди Стамболийски” ЕАД за разпространение на производствени миризми
06.08.2012

 

             Решение на Пловдивския районен съд потвърди наложената от РИОСВ-Пловдив текуща месечна санкция на „Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски в размер на 50 000 лв. След преценка на доказателствата по делото, на база фактите от констативния протокол от проверката на екоинспекторите, магистратите обявиха жалбата на дружеството с искане  за отмяна на санкцията като неоснователна.
          По време на едноседмично обследване от представители на инспекцията, община Стамболийскси и предприятието през март е установена миризма от производствената дейност на около 600 метра извън границите на работната площадка, което е нарушение на условие от Комплексното разрешително на дружeството.
          Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред Пловдивския административен съд.