Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Пловдивският районен съд потвърди наложената от РИОСВ-Пловдив санкция на „Монди Стамболийски” ЕАД за разпространение на производствени миризми
06.08.2012

 

             Решение на Пловдивския районен съд потвърди наложената от РИОСВ-Пловдив текуща месечна санкция на „Монди Стамболийски” ЕАД, гр. Стамболийски в размер на 50 000 лв. След преценка на доказателствата по делото, на база фактите от констативния протокол от проверката на екоинспекторите, магистратите обявиха жалбата на дружеството с искане  за отмяна на санкцията като неоснователна.
          По време на едноседмично обследване от представители на инспекцията, община Стамболийскси и предприятието през март е установена миризма от производствената дейност на около 600 метра извън границите на работната площадка, което е нарушение на условие от Комплексното разрешително на дружeството.
          Решението на Районния съд подлежи на обжалване пред Пловдивския административен съд.