Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започва проверки на находищата на блатно кокиче в региона
15.04.2009

Комисия, включваща експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на общините Първомай и Калояново и  на Държавните лесничейства започва проверки на  находищата от блатно кокиче в Пловдивска област. Състоянието на популациите се проверява ежегодно по заповед на министъра на околната среда и водите, проверките имат за цел да установят както общото състояние на растенията, така и тяхната плътност на разпространение, жизненост и брой цветове. На базата на тези данни ще бъде определена възможността за използване на растенията от съответното находище за суровина във фармацевтиката.  
 
Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Пловдивска област находищата на билката са край първомайските села Виница и Градина, което е най-голямо, и край село Черноземен, Калояновска община. Те са обявени за защитени местности.