Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив започва проверки на находищата на блатно кокиче в региона
15.04.2009

Комисия, включваща експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на общините Първомай и Калояново и  на Държавните лесничейства започва проверки на  находищата от блатно кокиче в Пловдивска област. Състоянието на популациите се проверява ежегодно по заповед на министъра на околната среда и водите, проверките имат за цел да установят както общото състояние на растенията, така и тяхната плътност на разпространение, жизненост и брой цветове. На базата на тези данни ще бъде определена възможността за използване на растенията от съответното находище за суровина във фармацевтиката.  
 
Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Пловдивска област находищата на билката са край първомайските села Виница и Градина, което е най-голямо, и край село Черноземен, Калояновска община. Те са обявени за защитени местности.