Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив препоръчва забрана за събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче
21.04.2009

Комисия, включваща експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на Регионалното управление на гориете в Пловдив, на общините Първомай и Калояново и  на Държавните лесничейства приключи огледа на  находищата от блатно кокиче в Пловдивска област. Проверяващите установиха влошено състояние на популациите на билката – намален брой на растения в една туфа и на броя на цветовете на стрък. Оценката на комисията е, че находищата нямат ресурсни възможности за експлоатация през настоящата година и препоръчва да не се  събира листо-стъблена маса като мярка за възстановяване и подобряване на популациите.
 
Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Пловдивска област находищата на билката са край първомайските села Виница и Градина, което е най-голямо, и край село Черноземен, Калояновска община. Те са обявени за защитени местности.