Други
  2024
  февруари (9)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив препоръчва забрана за събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче
21.04.2009

Комисия, включваща експерти от РИОСВ-Пловдив, представители на Регионалното управление на гориете в Пловдив, на общините Първомай и Калояново и  на Държавните лесничейства приключи огледа на  находищата от блатно кокиче в Пловдивска област. Проверяващите установиха влошено състояние на популациите на билката – намален брой на растения в една туфа и на броя на цветовете на стрък. Оценката на комисията е, че находищата нямат ресурсни възможности за експлоатация през настоящата година и препоръчва да не се  събира листо-стъблена маса като мярка за възстановяване и подобряване на популациите.
 
Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Пловдивска област находищата на билката са край първомайските села Виница и Градина, което е най-голямо, и край село Черноземен, Калояновска община. Те са обявени за защитени местности.