Други
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Междуведомствен семинар за подобряване на взаимодействието между институциите срещу бракониерството и незаконната търговия със защитени видове ще се проведе в Пловдив
18.06.2012

Междуведомствен семинар за подобряване на взаимодействието между институциите срещу бракониерството и незаконната търговия със защитени видове, организиран от МОСВ, ще се проведе в Пловдив на 20 юни. Целта на работната среща в конферентната зала на Областната администрация е подобряване на взаимодествието в превенцията, разследването и разрешаването на случаи на бракониерство и незаконна търговия със защитени видове.   В семинара ще участват експерти от Министерството на околната среда и водите, РИОСВ-Пловдив, държавни ловни и горски стопанства, от Областната дирекция на МВР, на митницата, на Окръжен и Районен съд и прокуратурата, природозащитници от Българска Фондация Биоразнообразие, Българско дружество за защита на птиците, СНЦ «Зелени Балкани», Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Български ловно-рибарски съюз, Съюз на ловците и риболовците в България и др. Специалистите ще обсъждат въпроси, свързани с нормативната база, ефективността на контрола при въвеждане, търговия, транзит и износ на екземпляри от застрашените видове от дивата фауна и флора, принудителни административни мерки и размер на санкциите, процедиране при интернет-престъпления, информиране в публичното пространство и специфични подходи за привличане на местните хора в противодействието срещу бракониерството и контрабандата със защитени видове и др.