Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Близо половин тон отпадъци събраха ученици и студенти от екопътеката на „Червената стена”
27.04.2009

Близо половин тон  отпадъци събраха участниците в акцията за почистване на  екопътеката на резервата „Червената стена”, организирана от РИОСВ-Пловдив със съдействието на „КЦМ-2000” АД, Пловдив и Бачковския манастир в края на миналата седмица. Ученици от екопаралелки на Професионалната гимназия по хранителни техники и технологии в Пловдив и студенти от Аграрния университет прочистиха  района от местността „Клувията” до Бачковския манастир. За бъдещите еколози акцията, посветена на Деня на Земята, се превърна и в открит урок за защитените видове в резервата.
 
Резерватът „Червената стена”, разположен в землищата на селата Бачково и Добростан, е типичен ботаничен резерват. Той съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.   Включен е в списъка на биосферните резервати по програмата    на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”