Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Близо половин тон отпадъци събраха ученици и студенти от екопътеката на „Червената стена”
27.04.2009

Близо половин тон  отпадъци събраха участниците в акцията за почистване на  екопътеката на резервата „Червената стена”, организирана от РИОСВ-Пловдив със съдействието на „КЦМ-2000” АД, Пловдив и Бачковския манастир в края на миналата седмица. Ученици от екопаралелки на Професионалната гимназия по хранителни техники и технологии в Пловдив и студенти от Аграрния университет прочистиха  района от местността „Клувията” до Бачковския манастир. За бъдещите еколози акцията, посветена на Деня на Земята, се превърна и в открит урок за защитените видове в резервата.
 
Резерватът „Червената стена”, разположен в землищата на селата Бачково и Добростан, е типичен ботаничен резерват. Той съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.   Включен е в списъка на биосферните резервати по програмата    на ЮНЕСКО “Човекът и биосферата”