Други
  2024
  юни (11)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив състави акт на бракониер, събрал незаконно над 1,5 тона блатно кокиче
14.05.2012

     Над тон и половина незаконно събрана листо-стъблена маса от блатно кокиче откриха експерти от РИОСВ-Пловдив при проверка по сигнал в защитена местност в община Първомай.  В нарушение на нормативната уредба билката е брана извън разрешените за ползване територии, във фаза плодоносене, а не на активен цъфтеж, чрез изкубване, а не чрез изрязане на височина около 7 см. над почвата, като много от стръковете са изтръгнати с луковиците.

     Брането на блатното кокиче е организирано от физическо лице. За извършеното нарушение е съставен акт и случаят е предаден на Окръжна прокуратура – Пловдив.
      Блатното кокиче е растителен вид под режим на опазване и регулирано ползване според Закона за биологичното разнообразие. Ежегодното събиране на листо-стъблена маса от билката се определя със заповед на министъра на околната среда и водите след оценка на състоянието на находищата от експертна комисия. За неспазване на режимите и условията, определени в тази заповед, е предвидена глоба от 100 лв. до 1000 лв. за физически лица и от 200 лв. до 5000 лв. за юридически лица. Когато нарушението е в защитена зона, глобата е в двоен размер.