Други
  2024
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив състави акт на бракониер, събрал незаконно над 1,5 тона блатно кокиче
14.05.2012

     Над тон и половина незаконно събрана листо-стъблена маса от блатно кокиче откриха експерти от РИОСВ-Пловдив при проверка по сигнал в защитена местност в община Първомай.  В нарушение на нормативната уредба билката е брана извън разрешените за ползване територии, във фаза плодоносене, а не на активен цъфтеж, чрез изкубване, а не чрез изрязане на височина около 7 см. над почвата, като много от стръковете са изтръгнати с луковиците.

     Брането на блатното кокиче е организирано от физическо лице. За извършеното нарушение е съставен акт и случаят е предаден на Окръжна прокуратура – Пловдив.
      Блатното кокиче е растителен вид под режим на опазване и регулирано ползване според Закона за биологичното разнообразие. Ежегодното събиране на листо-стъблена маса от билката се определя със заповед на министъра на околната среда и водите след оценка на състоянието на находищата от експертна комисия. За неспазване на режимите и условията, определени в тази заповед, е предвидена глоба от 100 лв. до 1000 лв. за физически лица и от 200 лв. до 5000 лв. за юридически лица. Когато нарушението е в защитена зона, глобата е в двоен размер.