Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Със заповед на министър Чакъров се забранява събирането на листо - стъблена маса от блатно кокиче
29.04.2009

Със заповед на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров се забранява ползването на листо - стъблена маса от блатно кокиче от находищата в страната. Заповедта е издадена въз основа на извършените огледи и оценки от експерти от РИОСВ в страната.
Проверяващите са устантовили влошено състояние на популациите на билката – намален брой на растения в една туфа и на броя на цветовете на стрък. Забраната за събиране на блатно кокиче е и мярка за възстановяване и подобряване на популациите.
 
Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Пловдивска област находищата на билката са край първомайските села Виница и Градина, което е най-голямо, и край село Черноземен, Калояновска община. Те са обявени за защитени местности.