Други
  2024
  април (10)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Две текущи санкции на обща стойност 63 205 лв наложи директорът на РИОСВ-Пловдив през април
04.05.2012

            Две текущи санкции на обща стойност 63 205 лв наложи за нарушения на екологичното законодателство директорът на РИОСВ-Пловдив инж. Валя Атанасова през април. За разпространение на миризми извън границите на производствената площадка е наложена санкция в размер на 50 000 лв на „Монди Стамболийски” АД, гр. Стамболийски. Санкция в размер на 13 205 лв е наложена на „МАХ-2003” ЕООД, София за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителното за ползване на воден обект от мандра в с. Леново. През месеца са издадени и девет наказателни постановления на обща стойност 11 500 лв. Съставени са два акта за нарушение на Закона за водите.
През април от експертите на РИОСВ-Пловдив са извършени 123 проверки на 107 обекта, дадени са 48 предписания за отстраняване на установените нарушения на екологичното законодателство. Акцентите в дейността на инспекцията през месеца са мониторинг на отпадъчните води, проверки на лица, неизпълняващи изискванията към организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки, проверки на лица, не подали заявления за изменение и допълнение на притежаваното разрешително за дейности с отпадъци, проверки на складове за съхранение на негодни пестициди, контрол на обекти – емитери на вредни вещества в атмосферния въздух.