Други
  2024
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

РИОСВ-Пловдив ще предоставя информация на обществеността при превишаване на прага за озон
29.04.2009

РИОСВ-Пловдив своевременно ще предоставя информация на обществеността при превишаване на прага за информиране на населението – 180 микрограма/куб.м. въздух. Това ще става чрез публикуване на данните за превишаване на прага в спрециална форма на интернет-страницата на инспекцията на адрес www.riosv-pd.hit.bg в рубриката „Състояние на атмосферния въздух”.

При превишение на средночасовата норма за озон данните ще бъдат публикувани на интернет - страницата на РИОСВ в работните дни - ежедневно, a в понеделник ще се помества информация за почивните дни.
 
  Информацията за оповестяване на населението ще съдържа данни за местоположението на района, където е регистрирано превишението на средночасовата норма за озон, съответната концентрация, отчетена от автоматичните устройства, деня и часа, в който е регистрирано превишението на нормите.
 
Чувствителни групи от населението към по-високи концентрации на озон в атмосферния въздух са децата, възрастни и болни от астма, както и хората с белодробни заболявания. В случай на регистриране на превишение на средночасовата норма за озон на засегнатото население се препоръчва да се избягва продължителният престой на открито, занятията по физическо възпитание да се провеждат на закрито и други.
Непрекъснати измервания на съдържанието на озон в атмосферния въздух на гр. Пловдив се извършват от автоматичната измервателна станция «Евмолпия».