Други
  2024
  май (8)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Силната проява на парниковия ефект през двадесетото столетие и свързаното
20.05.2009

с него глобално затопляне се дължи на човешката дейност. Рязко увеличеното изгаряне на горива (въглища, петрол, земен газ и др.) в транспорта, енергетиката, промишлеността, земеделието и бита е основната причина за емисията на огромни количества въглероден двуокис и други парникови газове и аерозоли. От започването на индустриалната революция атмосферната концентрация на  въглеродния диоксид, който играе основна роля за проява на парниковия ефект, се е повишила с близо 30 %, тази на азотния окис - с 15 %, а на метана се е удвоила. През новото столетие по-нататъшното неконтролирано повишение на концентрацията на поглъщащи топлината газове ще причини екстремни промени в поведението на глобалния земен климат.         Затоплянето на климата в никакъв случай не означава по-комфортни условия за живот на Земята.   Повишената глобална температура ще влияе на всички природни естествени среди и никономическото развитие на човечеството ще бъде поставено под риск. Най-сериозните въздействия ще включват природните среди (екосистемите), земеделието, природните ресурси и в крайна сметка - човешкото здраве.
 
 Човечеството не може да се върне назад. Световното население ще се нуждае от огромни количества енергия за набавяне на прясна вода, за функциониране на промишлеността, транспорта, за битови нужди. За задоволяването им е необходима енергия от всякакви източници. Но енергийният баланс трябва да се промени и да се намали ролята на традиционните горива. Така ще се опази околната среда и полезните изкопаеми за бъдещите поколения. Някъде вече сериозно се работи по проблема. Например, в   Андалусия, Южна Испания, е родното място на първата в света електроцентрала, която работи с маслини. През 1995-та, електроцентралата в град Паленсиана станала световен пионер в използването на маслини като източник на чиста енергия.  От векове маслиновите гори в региона снабдявали с маслини и зехтин традиционните ресторанти за испанска кухня. Но вече почти десетилетие собствениците на градини са се ориентирали към нов пазар за тяхната продукция – енергийния сектор.   Електроцентралата в Паленсиана превръща отпадъците от производството на маслини и зехтин в биомаса – вид гориво, произвеждано от животинска тор и растителни отпадъци. Тези остатъци се изгарят и генерират енергия за производство на ток и за отопление.  Необичайната електроцентрала в момента произвежда достатъчно “зелена” енергия, за да захранва 27 хиляди домакинства;