Други
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

15 май е Световният ден на климата
20.05.2009

Световният ден на климата за пореден път поставя на дневен ред пред жителите на планетата сериозните проблеми, предизвикани в голяма степен и от човешката дейност, които заплашват бъдещето. Изследванията на климата през последния век показват, че планетата се затопля. Нивото на моретата се покачва. Десетте най-горещи години в историята са били след 1980 г. Не е преувеличено да се каже, че промяната на климата може да доведе до проблеми, по-голями от когато и да било в досегашната човешка история. Предполага се, че планетата може да се затопли с повече от 3,5° С през следващия век. Преценката е, че океанското ниво може да се покачи с повече от метър до края на следващото столетие, тъй като ледените шапки и глетчерите се топят. Това би означавало тотално изчезване на цели островни нации и наводняване на крайбрежните региони. 

Съществуват и много други опасности. Глобалното затопляне би повлияло на океанските течения, които регулират температурата на отделни райони. Регионалните климатични изменения биха довели до суша и в резултат на нея до бедствия като глад и мизерия в много части на света. След 30 години повече от половината хора на Земята ще страдат от недостиг на вода, а 2,5 на сто от населението на планетата ще гладува, както се посочва в разпространен в Лондон доклад на експерти от Програмата на ООН за околната среда. Докладът е съставен след проучване на повече от хиляда водещи световни учени. Според доклада към 2032 година съществено увредени ще бъдат 70 % от земната суша, най-вече в Южна Америка и в района на Карибите. Авторите на доклада са на мнение, че със съвместни усилия на правителствата, индустриалците и обществеността през идните 30 години ще може да се намалят изхвърляните в атмосферата газове - причинители на парников ефект. Специалистите на ООН обаче прогнозират, че стихийните бедствия като циклоните и наводненията ще зачестят. Този процес, както и замърсяването на околната среда, неизбежно ще се отрази негативно върху здравето и качеството на живот на хората.