Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

15 май е Световният ден на климата
20.05.2009

Световният ден на климата за пореден път поставя на дневен ред пред жителите на планетата сериозните проблеми, предизвикани в голяма степен и от човешката дейност, които заплашват бъдещето. Изследванията на климата през последния век показват, че планетата се затопля. Нивото на моретата се покачва. Десетте най-горещи години в историята са били след 1980 г. Не е преувеличено да се каже, че промяната на климата може да доведе до проблеми, по-голями от когато и да било в досегашната човешка история. Предполага се, че планетата може да се затопли с повече от 3,5° С през следващия век. Преценката е, че океанското ниво може да се покачи с повече от метър до края на следващото столетие, тъй като ледените шапки и глетчерите се топят. Това би означавало тотално изчезване на цели островни нации и наводняване на крайбрежните региони. 

Съществуват и много други опасности. Глобалното затопляне би повлияло на океанските течения, които регулират температурата на отделни райони. Регионалните климатични изменения биха довели до суша и в резултат на нея до бедствия като глад и мизерия в много части на света. След 30 години повече от половината хора на Земята ще страдат от недостиг на вода, а 2,5 на сто от населението на планетата ще гладува, както се посочва в разпространен в Лондон доклад на експерти от Програмата на ООН за околната среда. Докладът е съставен след проучване на повече от хиляда водещи световни учени. Според доклада към 2032 година съществено увредени ще бъдат 70 % от земната суша, най-вече в Южна Америка и в района на Карибите. Авторите на доклада са на мнение, че със съвместни усилия на правителствата, индустриалците и обществеността през идните 30 години ще може да се намалят изхвърляните в атмосферата газове - причинители на парников ефект. Специалистите на ООН обаче прогнозират, че стихийните бедствия като циклоните и наводненията ще зачестят. Този процес, както и замърсяването на околната среда, неизбежно ще се отрази негативно върху здравето и качеството на живот на хората.