Други
  2024
  юли (2)
  юни (12)
  май (10)
  април (14)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

40 инфраструктурни обекта са финансирани с около 27,5 млн.лв. от ПУДООС, сочи докладът на РИОСВ-Пловдив за 2008 година
20.05.2009

С около 27,5 млн. лв. са финансирани през 2008 година 40 обекта с екологично значение на територията на РИОСВ-Пловдив от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). Средствата са вложени в изграждане на канализационни системи в населените места, реконструкция на водопроводни мрежи и почистване на стари замърсявания. Това се посочва в отчетния доклад на екоинспекцията за 2008 г.

 
Отчетът включва анализите по компонентите на околната среда – атмосферен въздух, земи и почви, води и защитени територии и анализите по фактори – отпадъци, шумово замърсяване и радиационен контрол. Докладът на екоинспекцията за 2008 година представя още проектите и обектите с екологична насоченост, това са инвестиционни програми за привеждане в съответствие с условията на комплексните разрешителни на предприятия от областта, проекти за инфраструктурно строителство и др.
През 2008 година екоекспертите са извършили 148 проверки по жалби и сигнали на граждани, като основателни са били 136 от тях. На база извършените проверки  са дадени 137 предписания за отстраняване на нарушенията, съставени са два акта и са издадени две наказателни постановления на обща сума 10 000 лв.
 
Анализът на контролната дейност по различните направление показва, че през годината са съставени 149 акта и са издадени 190 наказателни постановления за 623 475 лв.
Годишният доклад за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 2008 година е на разположение на всички, проявяващи интерес към информацията в него. Той е публикуван на интернет страницата на инспекцията  на адрес  www.riosv-pd.hit.bg.  в рубриката «Доклади за състоянието на околната среда»