Други
  2020
  април (4)
  март (12)
  февруари (9)
  януари (10)
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

40 инфраструктурни обекта са финансирани с около 27,5 млн.лв. от ПУДООС, сочи докладът на РИОСВ-Пловдив за 2008 година
20.05.2009

С около 27,5 млн. лв. са финансирани през 2008 година 40 обекта с екологично значение на територията на РИОСВ-Пловдив от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС). Средствата са вложени в изграждане на канализационни системи в населените места, реконструкция на водопроводни мрежи и почистване на стари замърсявания. Това се посочва в отчетния доклад на екоинспекцията за 2008 г.

 
Отчетът включва анализите по компонентите на околната среда – атмосферен въздух, земи и почви, води и защитени територии и анализите по фактори – отпадъци, шумово замърсяване и радиационен контрол. Докладът на екоинспекцията за 2008 година представя още проектите и обектите с екологична насоченост, това са инвестиционни програми за привеждане в съответствие с условията на комплексните разрешителни на предприятия от областта, проекти за инфраструктурно строителство и др.
През 2008 година екоекспертите са извършили 148 проверки по жалби и сигнали на граждани, като основателни са били 136 от тях. На база извършените проверки  са дадени 137 предписания за отстраняване на нарушенията, съставени са два акта и са издадени две наказателни постановления на обща сума 10 000 лв.
 
Анализът на контролната дейност по различните направление показва, че през годината са съставени 149 акта и са издадени 190 наказателни постановления за 623 475 лв.
Годишният доклад за състоянието на околната среда в Пловдивска област през 2008 година е на разположение на всички, проявяващи интерес към информацията в него. Той е публикуван на интернет страницата на инспекцията  на адрес  www.riosv-pd.hit.bg.  в рубриката «Доклади за състоянието на околната среда»