Други
  2024
  април (12)
  март (11)
  февруари (10)
  януари (11)
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

ВиК ЕООД Пловдив не изхвърля утайки на затвореното депо край Катуница, установи проверка на РИОСВ
04.01.2010

Проверка на РИОСВ-Пловдив във ВиК ЕООД установи, че дружеството е преустановило депонирането на утайки от пречистването на отпадните води на депото в землището на с. Катуница. Утайките се съхраняват временно върху собствени изсушителни полета като към момента на проверката Пречиствателната станция на ВиК разполага с две недопълнени и шест празни изсушителни полета. Дружеството е в процедура за издаване на разрешение за дейности с отпадъци от МОСВ.

При оглед на депото край Катуница по сигнал за изхвърляне на утайки, експертите от РИОСВ са установили, че в близост до дигата са изсипани около 10 куб.м. материал, наподобяващ земна маса, примесена с чакъл. Върху самото депо няма изхвърлени отпадъци. На управителя на дружеството е дадено предписание подравняването и укрепването на обходния път около депото, както и на дигите да се извършва с подходящ материал след уведомяване на компетентните органи с цел контрол.