Услуги, извършвани във връзка с процедурите по управление на отпадъците