„ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН” на РИОСВ - Пловдив

На телефон 032643245 можете да подадете сигнали за замърсяване на околната среда и за нарушения на екологичното законодателство.

Сигнали се приемат в рамките на работната седмица от 9.00ч. до 17.30 ч.

При аварийни ситуации за замърсяване на околната среда в извънработно време могат да се подават сигнали на телефони: 0889 404 812, 0889 404 810