Портал за електронни плащания

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив е присъединена към Средата за електронни плащания, поддържана от Министерство на електронното управление. От функционалностите могат да се възползват всички заявили електронно предлаганите административни услуги.

Порталът за електронни плащания представлява уеб базирано приложение, чрез което получателите на електронни административни услуги могат да получат достъп до Средата за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги. В нея се регистрират всички електронни плащания, свързани с предоставяне на електронни административни услуги, създават се електронни платежни документи. Осигурена е възможност  за плащане по избран от потребителите начин.
При заявяване на услуга в Портала за електронни административни услуги, се генерира "Уникален номер на заявка". Този номер е идентифициращ заявената услуга и с него може да се проверява статуса на заявлението в системите еВръчване и еПлащане. За тези услуги при необходимост Инспекцията може да създава заявки за плащане. Лицето заявило услугата получава в профила си в Системата за сигурно електронно връчване съобщение, че по заявената услуга има задължение, както и уникален код за плащане.  Вече регистрираната заявка за плащане може да бъде платена по начин, избран от получателя на услугата, като един от тях е чрез Единната входна точка за електронни плащания в държавната администрация на адрес: https://pay.egov.bg.
Ако задължението е заплатено в средата за еПлащане, Администрацията получава съобщение в профила си и пристъпва към предоставянето на услугата.
Подробни разяснения относно функционалностите на 
Портал за електронни плащания и среда за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги има на страницата на Министерство на електронното управление.