Най-често срещани въпроси и отговори

 Въпрос:  Изпратил съм документи на официалната ел. поща [email protected]. Ще получа ли входящ номер и код за достъп до Деловодна справка?

        Отговор: Да, ще получите ел. писмо, съдържащо входящ номер и код за достъп до Деловодна справка

  

Въпрос: Може ли да бъде заплатена стойността на административната услуга на гише/каса в брой?

        Отговор: Не, плащанията се извършват по банков път.

 

Въпрос: Как мога да науча за предприетите действия по подаден в РИОСВ сигнал?

        Отговор. Резултатите от извършените проверки се публикуват ежемесечно на сайта на инспекцията в ниво Актуалнo  - Постъпили сигнали на Зелен телефон.

 

Въпрос:  Как мога да подам сигнал за нарушение на екологичното законодателство?

        Отговор: При нарушение на екологичното законодателство може да подадете сигнал в

РИОСВ – Пловдив, чрез следните канали:

Електронна форма: https://plovdiv.riosv.com/main.php?module=queryform

Зелен телефон – 032643245, електронна поща [email protected], или

Система за сигурно електронно връчване

 

 Въпрос:  Как мога да подам сигнал за замърсяване на воден обект? 

Отговор: В случаи на замърсяване на воден обект може да се обърнете към:

РИОСВ - Пловдив и Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" Зелен телефон 032621552, 0885166044

 

Въпрос:  Как мога да подам сигнал за нарушение наредбите на Община Пловдив относно опазване на околната среда, контрол на строителните обекти относно опазването на чистотата, на  инфраструктурата и организацията на движение, както и влиянието им върху компонентите и факторите на околната среда или опазването на зелената система? 

       Отговор: Пловдивски общински инспекторат осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на кмета на община Пловдив на територията на Общината, като извършва проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица.

При нарушение наредбите на Община Пловдив можете да се обърнете към:

Пловдивски общински инспекторат: 032625650, 032625660, 032633323;

„Горещ телефон“: 0326111

 

 Въпрос:  Къде мога да подам сигнал за безстопанствени кучета и котки или прибиране труповете им? 

Отговор: Относно безстопанствени кучета и котки или прибиране труповете им може да се обърнете към:

ОП „Зооветеринарен комплекс“ - 032966184

  

Въпрос:  Къде мога да подам сигнал за паднали дървета, счупени или опасно надвиснали клони? 

Отговор: При паднали дървета, счупени или опасно надвиснали клони може да се обърнете към:

ОП „Градини и паркове“ – 032624301

И/или общината/районно кметство на района, в който се намирате.

 

 Въпрос:  Къде мога да подам сигнал за нередовно обслужване на контейнери за битов отпадък, нередовно почистване на уличната мрежа, запушени дъждоприемни шахти, липсващи и счупени решетки, гривни и изгнили кофи на дъждоприемни шахти? 

Отговор: Относно обслужване на контейнери улична мрежа и дъждоприемни шахти, може да се обърнете към:

ОП „Чистота“ 032675817

Сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъците: [email protected]

  

Въпрос:  Къде мога да заявя дезинфекция, дезинсекция и дератизация? 

Отговор: Относно предпазване от болестоприносими насекоми – комари, кърлежи и бълхи чрез дезакаризация и дезинсекция на откритите площи и дератизация на шахти и канали срещу мишки и плъхове, както и грижите за предпазване на декоративната дървесина от вредители може да се обърнете към:

ОП „Дезинфекционна станция“ - 032644156, 032642583

 

 Въпрос:  Къде мога да подам за сигнали, свързани със забраната за тютюнопушене или във връзка с закона за здравето? 

Отговор: При сигнали, свързани със Закона за здравето може да се обърнете към:

Регионална здравна инспекция – Пловдив - 032640222

 

Въпрос: Намерих животно в безпомощно състояние от защитен вид, включено в Приложение № 3  или 4 на Закона за биологичното разнообразие. Към кого трябва да се обърна? 

       Отговор:* Може да  подадете сигнал в РИОСВ или чрез телефон 112 или Изпълнителна агенция по гори (Държавно ловно стопанство и Държавно горско стопанство на територията на която сме намерили животното).  Експерти от РИОСВ преценяват състоянието на животното. В случай, че може да оцелее без намеса, то се оставя на място, в противен се насочва за лечение и отглеждане към спасителен център.

 

 Въпрос: Намерих бедстващо животно от Ловен вид (Сърна, елен, лисица, вълк и др. съгласно Закона за лова). Към кого трябва да се обърна? 

       Отговор*: В този случай компетентен орган е Регионалната дирекция по горите или Държавното горско стопанство на територията, на която се намирате.

Регионалната дирекция по горите - 032275070

 

Въпрос: Намерих бедстващо селскостопанско животно. Към кого трябва де се обърна? 

       Отговор*: В този случай компетентен орган е Областната дирекция по безопасност на храните – 032626318

 

 

Въпрос: Намерих малко на пойна птица (кос, синигери, зеленика, щиглец). Как трябва да постъпя? 

       Отговор*: Не винаги, когато намерите млада птица извън гнездото й означава, че тя е бедстваща. Потърсете гнездото в клоните на най-близкото дърво, храст или по околните постройки. Ако го откриете и то е достъпно за вас, върнете малкото в него.

 

 

Въпрос: Намерих малки от вида вранови и сови. Как трябва да постъпя? 

       Отговор*: Не винаги, когато намерите млада птица извън гнездото й означава, че тя е бедстваща. Новоизлюпените вранови - Гарван, Сокерица, Сива врана, Сврака, Чавка, Посевна врана и сови - Горска ушата сова, Чухал, Бухал, Забулена сова са от видове, при които малките рано напускат гнездото, а възрастните ги хранят на клоните на дървото. Ако е паднала на земята качете я на висок клон на някое близко дърво или покрив на постройка, в района в който сте я намерили.

 

Въпрос: Намерих млада лястовица, паднала от гнездото. Как трябва да постъпя? 

       Отговор*: Намерете което и да е достъпно за вас гнездо на лястовичка от същия вид и поставете малкото/ите там.

 

 

Въпрос: Намерих бързолет. Как трябва да постъпя? 

       Отговор*: Ако намерите бързолет, включително и възрастен–ако птицата е без видими наранявания вдигнете я и я поставете на вертикална повърхност, или леко я подхвърлете във въздуха няколко пъти. (Причината птицата да не може да излети от земята са късите и крака и разположението на крилете. Тъй като тези птици са скални видове, то те прекарват голяма част от времето си в летене, или кацат на отвесни повърхности, от където се отблъсват лесно).

 

 

Въпрос: Намерих прилеп на земята. Как трябва да постъпя? 

       Отговор*: Ако е през деня – приберете прилепа на тихо и тъмно място, най-добре в кутия. Освободете го привечер, като го оставите високо, на вертикална повърхност – тераса, друга сграда. (Прилепите са скални видове и не могат да излитат от хоризонтални повърхности).

 

 

Въпрос: Намерих малко на щъркел. Как трябва да постъпя? 

       Отговор*: Ако е в пухово оперение, вероятно то е избутано от другите щъркелчета. В случай, че гнездото е на електрически стълб, потърсете помощ от местното електроразпределително дружество чрез кмета на населеното място, за да бъде върнато обратно в гнездото при родителите му. (За полуоперените пораснали малки това не важи, тъй като е възможно останалите да паднат от гнездото, от стреса при подхождането ви към гнездото).

 

 

Въпрос: Забелязах щъркели през зимата. Как трябва да постъпя? 

       Отговор: Често една или няколко птици остават за по-дълго в България на места, където има достатъчно храна – обикновено край реки и язовири. Ако едно място е с достатъчни запаси от храна, е възможно птиците да се задържат по-дълго там, а понякога и цялата зима.

 

 

Въпрос: Намерих малко на бозайник. Как трябва да постъпя? 

       Отговор*: В случаите, когато малките позволяват да бъдат хванати, най-често те са още съвсем невръстни, а често дори още слепи. Ако намерите гнездото или хралупата, от където е изпаднало малкото най-добре опитайте да го върнете обратно. Ако е достатъчно голямо, но все пак го хванете, поставете го на безопасно място. Ако намерите малко диво зайче, сърне или лисиче в полето или гората НЕ ГО ВЗИМАЙТЕ, то не е изоставено. Това е обичайно поведение за тези видове животни. Малките стоят спотаени, докато родителите търсят храна.

 

 

Въпрос: Намерих сухоземна костенурка. Как трябва да постъпя? 

       Отговор*: Ако е намерена на път или друго оживено място, преместете я на безопасно разстояние от него, в посоката в която се е насочила, и я оставете там. Сухоземните костенурки са защитен вид и не бива да се отглеждат като домашни любимци.

Малките и новоизлюпените костенурки са също толкова способни да оцеляват сами, колкото и възрастните независимо, че ни изглеждат по-уязвими. Като правило – не взимайте костенурка ако не сте абсолютно сигурни, че тя е в беда – видимо наранена, намерена в населено място или частна собственост.  Ако е на лице подобна ситуация – сигнализирайте на компетентните органи.

 

* Насоки, предоставени от „Спасителен център за диви животни“

  

Въпрос: Намерих мъртва птица. Предвид възможността да е заразена с вируса на птичи грип как трябва да постъпя? 

       Отговор: При констатирани случаи на птици, заразени с вируса на птичи грип, е целесъобразно да се изпълняват разпоредбите на чл. 39, ал. 2, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, а именно, птицата да се оставя на мястото, където е намерена, като за това да се уведомяват незабавно съответните компетентни органи Областната дирекция по безопасност на храните – 032626318

Най-важното, което трябва да се знае е, че птицата не трябва да се пипа, независимо от състоянието, в което се намира, с оглед намаляване на опасността от заразяване и пренасяне на вируса.

РИОСВ няма компетенции при епизоотична обстановка.

 

 Въпрос: Търговски обекти и административни сгради трябва ли да подават работни листове за класификация на отпадъците 

Отговор: образуваните в резултат от дейността на търговски обекти и административни сгради отпадъци не подлежат на класификация по реда на Наредба № 2 от 23 юли 2014 година за класификация на отпадъците. В тази връзка те не трябва да подават в работни листове за класификация на отпадъци.

 

 Въпрос: Лице, извършващо трансграничен превоз на отпадъци по реда на Регламент №1013/2006г., до площадка на територията на РИОСВ – Пловдив. На кой адрес трябва да изпрати Приложение 1В? 

Отговор: [email protected]

 

Въпрос:  Лице, извършващо трансграничен превоз на отпадъци по реда на Регламент №1013/2006г., до площадка на територията на РИОСВ – Пловдив. На кой адрес трябва да изпраща копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и декларация, с която се декларира, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента?

Отговор: [email protected]

  

Въпрос:  Кой е задължен да се регистрира в Националната информационна система за отпадъци (НИСО)? 

       Отговор: Задължени  лица  съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри  съгласно чл.4 са:

- лица, чиято дейност е свързана с образуване на производствени и/или опасни отпадъци;

- лица, чиято  дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на производствени и/или опасни отпадъци;

- лица, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране  на  битови и/или строителни отпадъци;

- лица, чиято дейност е свързана със събиране и транспортиране и/или събиране и съхраняване и/или третиране на масово разпространени отпадъци;

- лица, който пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени  отпадъци;

- организации  по оползотворяване и лицата. изпълняващи задълженията си индивидуално по наредбите съгласно чл.13,ал.1 от ЗУО;

- регионални сдружения за управление на отпадъци;

- лицата, извършващи дейност като търговец и/или брокер на отпадъци;

- производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци;

- лицата, при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.

  

Въпрос:  Мога ли да следя в реално време данните за КАВ от Автоматичните станции, които са част от Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух? 

       Отговор: Да, данните са достъпни в реално време чрез Системата за информиране на населението за КАВ на адрес: http://eea.government.bg/kav/ .