Информация, предоставена повече от три пъти

Съгласно чл. 15 (1) от ЗДОИ с цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация, информацията, предоставена повече от три пъти по реда на ЗДОИ трябва да се публикува.

 

Издадени документи относно ИП „Пробив на Водна палата – транспортен възел на две нива за връзка на бул. „Цар Борис III Обединител“ и бул. „Марица – Юг“ към 18.10.2022 г. – за изтегляне оттук