Отчет за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за периода 01.07.2010г. – 31.07.2010г.

Наказателни постановления за над 22 000 лева
са издадени от РИОСВ-Пловдив през юли

През изтеклия месец от експертите на РИОСВ-Пловдив са проверени над 140 обекта. В резултат на установени пропуски и несъответствия с нормативната уредба са издадени 70 предписания за отстраняването им. През месеца са съставени 10 акта и са издадени 15 наказателни постановления на обща стойност 22 340 лв.

Един от акцентите в контролната дейност на инспекцията са проверките за нерегламентирани сметища в рамките на населените места и извън тях. Три от издадените наказателни постановления са на кметове, неизпълнили дадените им предписания да разчистят незаконните сметища и да не допускат образуването на нови.

Перз юли са проверени 13 сигнала и жалби на граждани, получени на „зеления телефон” на инспекцията.

При проверка в „Арс Норд” ООД, Белозем е установено, че обектът не е въведен в редовна експлоатация. Предприети са мерки, с писма, че фирмата работи незаконно, са уведомени и компетентните органи.

Сериозни нарушения са установени в свинеферма на „Стомар Инвест” АД в Белозем. Проверка по Закона за опазване на околната среда е установила, че не са изпълнени дадените предписания за запечатване на обор и работа с намален капацитет. Преписката ще бъде предадена на прокуратурата.