Изпълнение на СМР по отводняване на ерозирали площи в поддържан резерват "Изгорялото гюне"