Регистър на защитените територии, контролирани от РИОСВ-Пловдив

 

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РИОСВ-ПЛОВДИВ

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
ЗЕМЛИЩЕ
ОБЩИНА
Заповед за обявяване
№ в ДР
ПЛОЩ
 
    РЕЗЕРВАТИ
 
 
 
 
1
Резерват “Червената стена”
с.Бачково с.Добростан
с.Орешец общ.Асеновград
Зап.№ 2631 от 21.04.1962г. на ГУГ
57
2334 ха
2
Поддържан резерват “Изгорялото гюне”
гр.Кричим
общ.Кричим
Пост.№5334/16.08.1949г.на МС
17
29,3 ха
 
ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ
 
 
 
 
1
Находище на блатно кокиче
с.Виница
общ.Първомай
Заповед №1938/03.07.1970 г. на МГГП
12
19 ха
2
Дъбите-Конска поляна
с. Кръстевич
общ. Хисар
Заповед
№4526/17.10.1975г.
На МГОПС
39
294.7 ха
3
Мъртвицата
с.Поповица
общ.Садово
Заповед №155/11.04.1978г.
На КОПС при МС
43
1 ха
4
Марциганица
с.Добростан
общ.Асеновград
Заповед
№55/29.01.1980г.на КОПС
52
27,5 ха
5
Кричим
с.Куртово конаре
общ.Стамболийски
Заповед №РД-575/01.11.00г. на МОСВ
140
173,5 ха
6
Дъбето
с.Нови извор
общ.Асеновград
Заповед №РД-650/23.11.2000г.на МОСВ
 
10,3ха
7
Дебелата кория
с.Чернозем
общ.Калояново
Заповед №202 от 11.03.1987 г. на КОПС при МС
75
0,4 ха
8
Чинар дере
с.Тополово
общ.Асеновград
Зап.№РД-420/14.11.1995 г. на МОС
 
 44,5674 ха
9
Аязмото
с.Конуш
общ.Асеновград
Заповед №РД-897/22.11.2001 г. на МОСВ
 
3,7 ха
10
Усойката
с.Добростан
общ.Асеновград
Зап.№РД-334/31.03.2003 г. на МОСВ
309
4 ха
11.
Лале баир
Гр.Асеновград
Зап.№РД-335/31.03.2003 г. на МОСВ
/разширена/
327
6,9179 ха
12.
Караджов камък
с.Мостово
с.Сини връх
Зап.№РД-1015/06.08.2003 г.на МОСВ
 
133,1 ха
13.
Гонда вода
с.Бачково
общ.Асеновград
Заповед №РД-328/31.03.2003 г. на МОСВ
307
74,1 ха
14.
Шарения остров
гр.Първомай общ.Първомай
Заповед №РД-325/31.03.2003 г. на МОСВ
/разширена/
192
1,3612 ха
15.
Перестица
гр.Перущица общ.Перущица
Зап.№РД-331/31.03.03 г. на МОСВ
922
6,0465 ха
16.
Голица
с.Лилково общ.Родопи
Заповед №РД-330 от 31.03.2003 г.
805
55,2 ха
17.
Чивира
с.Старосел общ.Хисар с.Каравелово общ.Карлово
Зап.№РД-326/31.03.03 г. на МОСВ
209
  88,4892 ха
18.
Барикадите
с.Старосел общ.Хисар
Зап.№РД-332/31.03.03 г. на МОСВ
952
119,7 ха
19.
Средногорец
с.Каравелово общ.Карлово
Заповед №РД-329/31.03.03 г. на МОСВ
590
16,5 ха
20.
Средната поляна
с.Богдан общ.Карлово
Заповед №РД-333/31.03.2003 г.на МОСВ
983
17,3 ха
21.
Върлищница
гр.Клисура общ.Карлово
Заповед №РД-
327/31.03.2003 г.на МОСВ
215
176,8 ха
22.
Находище на дървовидна хвойна
с.Бачково общ.Асеновград
Заповед №РД-1465/12.12.2003 г.на МОСВ
 
13,2 ха
23.
Гъстите дъбчета
с.Бегово общ.Калояново
Зап.№РД-1200 от 18.11.2004 г.на МОСВ
424
38,42 ха
24.
Анатема
гр.Асеновград общ.Асеновград
Зап.№РД1201 от 18.11.2004 г. на МОСВ
425
121, 85 ха
25.
Сечената кория
с.Чехларе
общ.Брезово
Зап.№РД-903 от 07.10.2005 г. на МОСВ
428
113,515
ха
26.
Находище на блатно кокиче
с.Градина общ.Първомай
Зап.№РД-148 от 20.03.2006 г. на МОСВ
447
234,
4417
ха
27.
Нощувка на малък корморан
гр.Пловдив
с.Костиево общ.Марица
с.Оризари общ.Родопи
Зап.№РД-644 от 05.09.2006 г. на МОСВ
449
82,0907 ха
28.
Поповата ада
с.Виница общ.Първомай
Зап.№РД-696 от 19.09.2007 г. на МОСВ
511
17,8867 ха
29.
Герена
с.Паничери
Зап.№РД-933 от 28.12.2007 г.
513
1,0766 ха
30.
Клувията – Дива вода
с. Бачково
с. Добростан
общ.Асеновград
Зап.№РД-780 от 16.10.2007 г. на МОСВ
517
330,1 ха
31.
Козница 
 
 
с. Скобелево
общ. Родопи
гр. Кричим
Зап.№РД -405 от 07.07.2008 г.
520
650,1571 ха
32.
Чинарите
с. Белащица, общ. Родопи
Заповед № РД-835/14.11.2011 г.
527
11,309 дка
33.
Тракийски равнец
с. Маноле, общ. Марица
Заповед № РД-82/30.01.2012 г.
 534
80,330 дка
34. Находище на Атинска мерендера кв. Горни Воден, гр. Асеновград, общ. Марица Заповед № РД-416/30.05.2014 г.
588
36,263 дка
 
  
 ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ
 
 
 
 
1.
Младежки хълм
гр.Пловдив
Заповед №РД-466 от 22.12.1995 г на МОС
/намалена/
519
36,2 ха
2.
Хълм на освободителите
гр.Пловдив
521
22 ха
3.
Данов хълм
гр.Пловдив
520
5,2192 ха
4.
Фосилни находки
с.Ахматово
с.Поповица
с.Богданица
с.Селци
с.Езерово
с.Бяла река
с.Православен
общ.Първомай
Зап.№36 от 11.01.1968 г. на МГГП
276
 
 
9100 ха
5.
Сучурум
гр.Карлово
Зап.№3796 от
11.10.1965 г.
/Разширена/
79
0,4916 ха
6
Белинташ
с.Сини връх общ.Асеновград
Зап.№РД-1464/12.12.2003 г. на МОСВ
 
2,3 ха
7.
Гаргина дупка-/пещера/
с.Мостово общ.Асеновград
Зап.№РД-1005/04.08.2003 г. на МОСВ
531
-