Регистър на защитените дървета

Регистър на защитени вековни дървета попадащи в териториалния обхват на  РИОСВ-Пловдив 

ОБЩИНА
НАЕЛЕНО МЕСТО
ВИД ДЪРВО
ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ
Асеновград
гр. Асеновград
чинар
№343/04.07.1978 г.
Асеновград
кв. Долни Воден
чинар
№6896/19.12.1949 г.
Асеновград
кв. Долни Воден
чинар
№235/04.04.1980 г.
Асеновград
кв. Долни Воден
полски бряст
№1571/20.05.1976 г.
Асеновград
с. Долнослав
Чинар – 19 бр.
№899/17.08.1983 г.
Асеновград
с. Бачково
чинар
№6896/19.12.1949 г.
Асеновград
с. Бачково
чинар - 2 бр.
№947/28.10.1962 г.
Асеновград
с. Червен
чинар
№899/17.08.1983 г.
Брезово
с. Чехларе
цер - 2 бр.
№РД-923/24.10.2005 г.
Брезово
с. Чехларе
благун
№РД-923/24.10.2005 г.
Брезово
с. Чоба
летен дъб
№РД-27/16.01.2012 г.
Брезово
с. Чоба
цер 
№РД-27/16.01.2012 г.
Брезово
с. Чоба
цер 
№РД-27/16.01.2012 г.
Брезово
с. Чоба
летен дъб
№РД-27/16.01.2012 г.
Брезово
с. Чехларе
зимен дъб
№РД-27/16.01.2012 г.
Брезово
с. Сърнегор
летен дъб
№РД-27/16.01.2012 г.
Брезово
с. Сърнегор
благун
№РД-27/16.01.2012 г.
Карлово
гр. Карлово
обикновен кестен
№РД-239/07.06.1996 г.
Карлово
гр. Карлово
секвоя
№2679/18.10.1969 г.
Карлово
с. Розино
секвоя
№3701/29.12.1972 г.
Калояново
с. Песнопой
черна топола
№1678/21.12.1948 г.
Калояново
с. Бегово
летен дъб
№1042/30.11.1984 г.
Калояново
с. Бегово
летен дъб
№1042/30.11.1984 г.
Куклен
с. Добралък
бук
№961/08.06.1968 г.
Марица
с. Трилистник
летни дъба - 6 бр.
№РД-859/26.11.2008 г.
Марица
с. Войсил
летен дъб
№РД-193/26.02.2010 г.
Марица
с. Войсил
дъждоцветен дъб
№РД-193/26.02.2010 г.
Първомай
с. Дълбок извор
черна топола - 3 бр.
№2679/18.10.1969 г.
Родопи
с. Белащица
Чинар - 4 бр.
№899/17.08.1983 г.
Родопи
с. Извор
зимен дъб
№343/04.07.1978 г.
Родопи
с. Скобелево
ела
№16787/21.12.1948 г.
Стаболийски
с. Куртово конаре
летен дъб - 3 бр.
№3383/08.12.1966 г.
Садово
с. Катуница
черна топола
№657/13.09.1979 г.
Съединение
гр. Съединение
летен дъб
№РД-296/14.11.1994 г.
Хисаря
с. Старо железаре
летен дъб
№947/28.10.1962 г.