Отнети разрешения за дейности с отпадъци
2024  (1)
2022  (1)
2021  (2)
2020  (1)
2019  (2)
2018  (1)
2017  (9)
2014  (1)