Откази за издаване на разрешения за дейности с отпадъци
2023  (2)
2022  (1)
2019  (1)
2018  (1)
2016  (1)
2015  (5)
2014  (7)
2013  (6)
2012  (2)
2011  (3)