Телефони

Телефонен указател

Телефонна централа:
 
032623873, 032627466, 032635074, 032638078, 032628994
 
Вътрешни номера:

  

Структурни звена

Име,  фамилия Вътрешен Номер
Директор Ивайло Йотков  101
Технически сътрудник   101
  факс 115
Център за административно обслужване   105
Директор Дирекция Административни, финансови и правни дейности Десислава Карамфилова 112
Главен счетоводител Иванка Каменска 111
Директор Дирекция Контрол на околната среда Любка Караманова 104
Директор Дирекция Превантивна дейност Димитър Димитров 116
Връзки с обществеността и достъп до информация Милослава Михайлова 103