Телефони

Телефонен указател

 

Структурни звена

Име,  фамилия Телефон Вътр. Номер
Директор Ивайло Йотков 628994  101
Технически сътрудник   628994 101
  факс 628994 115
Център за административно обслужване   627466 105
Директор Дирекция Административни, финансови и правни дейности Десислава Карамфилова 638078 112
Гл. счетоводител Иванка Каменска 635074 111
Директор Дирекция Контрол на околната среда Любка Караманова 623873 104
Директор Дирекция Превантивна дейност Димитър Димитров 623873 116
Връзки с обществеността и достъп до информация Милослава Михайлова 627466 103