Контакти

Къде да ни намерите


Вижте РИОСВ Пловдив на по-голяма карта

РИОСВ - Пловдив
Булстат: 000471013

Адрес: гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122

e-mail: [email protected]

Приемно време на Директор:
Четвъртък от 09:30 - 11:00 ч.
тел./факс: 032/ 628 994 в. 101

"Зелен телефон": 032/ 643 245

Административно обслужване на граждани

деловодни справки, административно обслужване за разрешителни и регулационни режими: 032/ 627 466 в.105

Сигнали за корупция: 032/ 628 994

Телефонен указател