Други
  2019
  юли (22)
  юни (20)
  май (16)
  април (19)
  март (16)
  февруари (21)
  януари (15)
  2018

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

ОВОС-2688/12.11.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Център за гуми, сервиз с помощна сграда, автомивка и ТИР-паркинг със СПО“, в УПИ 030037-център за гуми и сервиз, масив 30, местност „Нешовица“ по плана на с. Браниполе
10.01.2019

ОВОС-2688/12.11.2018г. за инвестиционно предложение (ИП): „Център за гуми, сервиз с помощна сграда, автомивка и ТИР-паркинг със СПО“, в УПИ 030037-център за гуми и сервиз, масив 30, местност „Нешовица“ по плана на с. Браниполе, община Родопи, област Пловдив.