Контакти

Звено за административно обслужване на граждани

 

деловодни справки:

тел. (032) 627466 в. 105 - г-жа Т. Лапкова

 

административно обслужване:

тел. (032) 627466 в. 105 - г-жа Я. Иванова