Други
  2019
  май (5)
  април (16)
  март (17)
  февруари (19)
  януари (7)
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Създаване на насаждения от къпини,проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията и строителство на един брой тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 29235.9.8, в землището на с. Желязно
04.12.2018
На основание чл.6,ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите –Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с Вх. № ОВОС-2014(4)/29.11.2018г. за инвестиционно предложение: „Създаване на насаждения от къпини,проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията и строителство на един брой тръбен кладенец“, в поземлен имот с идентификатор 29235.9.8, в землището на с. Желязно, местност „Караача“, община Марица, област Пловдив.
Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив.