Други
  2019
  май (5)
  април (16)
  март (17)
  февруари (19)
  януари (7)
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Жилищно застрояване“, в имот с № 56784.382.221, кв. „Беломорски“
04.12.2018

На основание чл.6,ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите –Пловдив

СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с Вх. № ОВОС-2311(4)/30.11.2018г. за инвестиционно предложение: „Жилищно застрояване“, в имот с № 56784.382.221, кв. „Беломорски“, гр. Пловдив.    
Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив.