Други
  2019
  май (5)
  април (16)
  март (17)
  февруари (19)
  януари (7)
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Изпълнение на един тръбен кладенец“, в ПИ 06007.20.254 по КККР на с. Браниполе, местност „Чиирите“, община Родопи
03.12.2018
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с Вх. № ОВОС-2135(6)/28.11.2018г. за инвестиционно предложение: „Изпълнение на един тръбен кладенец“, в ПИ 06007.20.254 по КККР на с. Браниполе, местност „Чиирите“, община Родопи.
 
Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив.