Други
  2018
  декември (1)
  ноември (1)
  септември (2)
  август (2)
  май (2)
  април (2)
  февруари (2)
  януари (1)
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Резултати от решаването на теста за длъжността Старши експерт, в дирекция КОС, отдел КД
09.02.2018

  

 
Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за длъжността Старши експерт, в дирекция КОС, отдел КД
точки
оценка
  1. Ангел Кирилов Джеков
50
2,5
  1. Веселин Николаев Кондов
95
4,75
  1. Теодор Златков Кадийски
70
3,5
 
Комисията допуска до участие в интервю следния кандидат:
 
1.           Веселин Николаев Кондов