Други
  2017
  ноември (2)
  октомври (2)
  юли (4)
  юни (3)
  май (1)
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.
04.07.2017
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 24
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.       
МИНКА МАНОИЛОВА РАХОВА
4
4
4,64
5
39,2
2.       
ИЛИЯНА СТАНИМИРОВА ХАДЖИЕВА
4,25
4
4,88
5
41,4