Други
  2019
  март (2)
  февруари (8)
  януари (3)
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006

Новини

Собствениците на ловни трофеи от дива котка и дива коза са задължени да ги обявят в РИОСВ
27.11.2007

Собствениците на ловни трофеи от дива котка и дива коза, придобити преди забраната за ловуване на двата вида, са длъжни да ги обявят в съответната Регионална инспекция по околната среда и водите. Това изискване е записано в новия Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. Срокът за регистрация е до ноември 2008 г., като за трофеите от дива котка се попълва регистрационна карта, издадена от екоинспекцията.
 
Дивата котка и дивата коза са защитени в цяла Европа видове, в договора за присъединяване на България към ЕС има клауза, забраняваща ловуването им и у нас. От 1 януари тази година тази клауза е в сила.
 
Новият Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие задължава и собствениците на ферми за пепелянки да обявят наличните количества влечуги в РИОСВ в срок до ноември 2008 г. Обявените змии ще се смятат за законно придобити.