Други
  2019
  август (12)
  юли (28)
  юни (16)
  май (7)
  април (16)
  март (17)
  февруари (19)
  януари (7)
  2018

Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

„Овцеферма и изграждане на сондажен кладенец“, в поземлен имот № 141041, с. Розино, община Карлово, област Пловдив
08.02.2019
На основание чл.6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив
СЪОБЩАВА ЗА ОСИГУРЕН ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОТ НАРЕДБАТА с вх. № ОВОС-1987-8/06.02.2019г. за инвестиционно предложение: Овцеферма и изграждане на сондажен кладенец, в поземлен имот № 141041, с. Розино, община Карлово, област Пловдив.

Информацията е на разположение за срок от 14 дни всеки работен ден в сградата на РИОСВ Пловдив, бул. „Марица“ 122, гр. Пловдив.