Други
  2019
  август (15)
  юли (28)
  юни (20)
  май (16)
  април (19)
  март (16)
  февруари (21)
  януари (15)
  2018

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

ОВОС-114/23.01.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): Извършване на дейности по събиране и временно съхранение на нови отпадъци (отработени катализатори) на съществуваща площадка”, в поземлен имот 56784.525.5034, гр. Пловдив, община Пловдив
05.02.2019

Уведомление за инвестиционно предложение с  вх. № ОВОС-114/23.01.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Извършване на дейности по събиране и временно съхранение на нови отпадъци (отработени катализатори) на съществуваща площадка за събиране, съхранение на отпадъци от опаковки, отпадъци от отработени масла, употребени готварски мазнини, маслени филтри, абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества”, в поземлен имот 56784.525.5034, гр. Пловдив, община Пловдив.