Други
  2019
  август (15)
  юли (28)
  юни (20)
  май (16)
  април (19)
  март (16)
  февруари (21)
  януари (15)
  2018

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобщаваме за внесено уведомление за инвестиционно предложение:

ОВОС-113/23.01.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Извършване на дейности с нови отпадъци на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, в УПИ III-060002, местност „Алван дере“, землище на с. Паничери
05.02.2019
Уведомление за инвестиционно предложение с  вх. № ОВОС-113/23.01.2019г. за инвестиционно предложение (ИП): „Извършване на дейности с нови отпадъци на действаща площадка за събиране, съхраняване и третиране на отпадъци“, в УПИ III-060002, местност „Алван дере“, землище на с. Паничери, община Хисаря, област Пловдив.