Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателни резултати от проведена конкурсна процедура за длъжността "Младши експерт", в дирекция „Административни, финансови и правни дейнсоти“, при Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив
19.12.2018
Окончателни резултати от проведена конкурсна процедура за длъжността "Младши експерт", в дирекция „Административни, финансови и правни дейнсоти“, при Регионална инспекция по околната среда и водите-Пловдив
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ
ТЕСТ
ДОПУСНАТ ДО ИНТЕРВЮ
ИНТЕРВЮ
ОБЩ РЕЗУЛТАТ
КЛАСИРАН
КАНДИДАТ
Точки
Оценка
КТ
Оценка
КТ
Елена Стойчева Милова
90
4,50
4
ДА
5
5
43
ДА І во място
Радка Иванова Димчева
90
4,50
4
ДА
4.60
5
41
ДА IІ ро място
Ваня Атанасова Попова
80
4
4
ДА
4,92
5
40,60
ДА IIІ то място
Марина Георгиева Тончева
90
4,50
4
ДА
4,49
5
40,45
НЕ
Йордан Стоянов Трендафилов
80
4
4
ДА
4,53
5
38,65
НЕ
Петя Георгиева Юнакова
75
3,75
4
ДА
4,60
5
38
НЕ
Ирина Недялкова Недялкова
70
3,50
4
ДА
4,74
5
37,70
НЕ
Павлина Валентинова Иванова
75
3,75
4
ДА
3,92
5
34,60
НЕ