Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Резултати от решаването на теста за длъжността Старши експерт, в дирекция КОС, отдел УООП
05.09.2018

Резултати от решаването на теста за длъжността Старши експерт, в дирекция КОС, отдел УООП

05.09.2018г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за длъжността Старши експерт, в дирекция КОС, отдел УООП
точки
оценка
  1. Атанаска Иванова Бъчварова
85
4,25
  1. Рени Димитрова Дуракова
45
2,25
 
Комисията допуска до участие в интервю следния кандидат:
 
 
 
1.                  Атанаска Иванова Бъчварова