Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Резултати от решаването на теста за длъжността Старши експерт, в дирекция КОС, отдел КД
09.02.2018

  

 
Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за длъжността Старши експерт, в дирекция КОС, отдел КД
точки
оценка
  1. Ангел Кирилов Джеков
50
2,5
  1. Веселин Николаев Кондов
95
4,75
  1. Теодор Златков Кадийски
70
3,5
 
Комисията допуска до участие в интервю следния кандидат:
 
1.           Веселин Николаев Кондов