Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността: Старши експерт, в дирекция "Контрол на околната среда”
28.07.2017

  

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане наконкурса по избрания начин и при интервюто.
                   
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултат от начина по чл. 24
Коефициент
Резултат от интервюто
Коефициент
Окончателен резултат
1.       
КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЗАЙКОВ
4
4
3,62
5
34,1