Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността: Старши експерт, в дирекция "Контрол на околната среда”
25.07.2017

 Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността: Старши експерт, в дирекция "Контрол на околната среда”

 
Приложение към протокол № 3
 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за длъжността Старши експерт, в дирекция КОС
точки
оценка
  1. Красимир Василев Зайков
80
4
  1. Стела Петрова Митева
60
3
 
Комисията допуска до участие в интервю следния кандидат:
 
1.           Красимир Василев Зайков