Други
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

Обяви за работа

Протокол за проведен тест с кандидатите за длъжността: Юрисконсулт, в дирекция "Административни, финансови и правни дейности”
29.06.2017

 Приложение към протокол № 3

 
 
 
 
Т А Б Л И Ц А
№ 1
 
Име, презиме и фамилия на кандидата
Резултати от решаването на теста за длъжността Юрисконсулт, в дирекция АФПД
точки
оценка
  1. Красимира Тодорова Недялкова
25
1,25
  1. Велика Петкова Такучева
65
3,25
  1. Веселина Паскова Славова
60
3
  1. Александър Николаев Ангелов
50
2,5
  1. Петя Димчева Карова
60
3
  1. Антоанета Стоянова Йонкова
60
3
  1. Георги Сашев Севов
60
3
  1. Мирослава Христова Атмаджова
65
3,25
9. Минка Маноилова Рахова
80
4
10.Екатерина Владимирова Кютова
55
2,75
11.Ценка Мариянова Начева
70
3,75
12.Антоанета Георгиева Отонова
50
2,5
13.Илияна Станимирова Хаджиева
85
4,25
14.Яна Иванова Димитрова
45
2,25
 
Комисията допуска до участие в интервю следните кандидати:
 
1.   Минка Маноилова Рахова
2.   Илияна Станимирова Хаджиева